Southport Beach – Nikon D800 + Nikkor 24mm PC-E

Southport Beach - Nikon D800 + Nikkor 24mm PC-E - Photo By Simon Kirwan

Southport Beach – Nikon D800 + Nikkor 24mm PC-E – Photo By Simon Kirwan

Southport Beach – Nikon D800 + Nikkor 24mm PC-E, using buit-in HDR mode – Photo By Simon Kirwan